Gruppearbejde mellem skoleelever

Samarbejdspartnere

Demokrati under udvikling understøttes af en række organisationer og foreninger samt andre aktører, der sammen med Undervisningsministeriet deler visionen om at styrke børn og unges kendskab til og erfaringer med fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Demokrati under udvikling er støttet af følgende organisationer og foreninger:

Børne- og Ungdomsforvaltningen - BUF
BørneBasketFonden
BUPL
Børne- og kulturchefforeningen
Børns Vilkår
Danmarks Idrætsforbund - DIF
Danmarks Lærerforening - DLF
Danmarks Private Skoler
Dansk Anatolien Ungdom
Dansk Friskoleforening
Danske HF & VUC
Dansk Institut for Menneskerettigheder
Dansk Skoleidræt
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Erhvervsskoler - DEG
Danske Gymnasier
Danske Gymnasieelevers  Sammenslutning (DGS)
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - DGI
Danske Landbrugsskoler
Danske Skoleelever
Dansklærerforeningen (Ungdomsuddannelserne)
Dansklærerforeningen Folkeskolefraktionen
DR Skole
Efterskoleforeningen
Erhvervsskolernes Elevorganisation
Fag og Arbejde - FOA
Foreningen af historielærere ved handelsgymnasiet - FHH
Foreningen af Frie fagskoler
Foreningen af Kristne Friskoler
Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag - FALIHOS
Foreningen af lærere i Samfundsfag - FALS
Foreningen af Lærere i Samtidshistorie
Frie Skolers Lærerforening - FSL
Gymnasieskolernes lærerforening
Handelsskolernes Lærerforening
Historielærerforeningen Gym & HF
Indvandrerrådgivningen
Kammeradvokaten
Kommunernes Landsforening - KL
Koncentrat
Kriminalforsorgen
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
Landsforeningen 10. klasse
Landssammenslutningen af handelsskoleelever
Lilleskolerne
Mellemfolkeligt samvirke
Private Gymnasier og Studenterkurser
Produktionsskoleforeningen
Red Barnet
Religionslærerforeningen
Religionslærerforeningen (Ungdomsuddannelserne)
Styrelsen for International Rekruttering og Integration - SIRI
Skole og Forældre
Skolelederforeningen
Socialpædagogernes Landsforbund
Socialt Udviklingscenter - SUS
SOSU skoler
Uddannelsesforbundet
Ungdommens Røde Kors
Ungdomsringen
Ungdomsbureauet
Ungdomsskoleforeningen
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening - UUVF
Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Danmark
UNG:DOX