Nyt samarbejde sætter demokratiet i spil

Kammeradvokaten og Undervisningsministeriet indgår i et nyt samarbejde om Demokratispillet og Ungdommens Folkemøde.

Sammen med Kammeradvokaten deler Undervisningsministeriet visionen om, at investere i unges samfundsansvar og engagement. Kammeradvokaten har til formålet for nyligt lanceret Demokratispillet.dk, der er et interaktivt og digitalt spil, som er skabt i samarbejde med gymnasielærere- og elever til at træne gymnasieelever i at debattere demokratiet og grundloven.
Spillet sætter blandt andet fokus på hvordan demokratiske rettigheder og grundlovens frihedsrettigheder spiller en central rolle i vores samfund i dag og for vores sammenhængskraft. Spillet lægger også op til at debattere, hvordan grundloven kan aktiveres i samfundsaktuelle dilemmaer om den teknologiske udvikling som for eksempel fake news og overvågning.

Demokratispillet er en strategisk del af et fælles fokus på at sætte demokrati på skoleskemaet på landets uddannelsesinstitutioner. Kammeradvokaten deltager som partner på Ungdommens Folkemøde, hvor de facilitere debatten ’Demokratiet i spil’, som en levende og publikumsinvolverende dialog om demokratiet og grundloven med fokus på det, der binder os sammen og ikke det, der adskiller os.


Om Demokratispillet.dk

Demokratispillet – Grundloven i spil er skabt af Kammeradvokaten til og med landets gymnasier til at debattere teknologiske samfundsdilemmaer i forhold til demokratiet og grundloven. Platformen er frit tilgængeligt for alle interesserede på demokratispillet.dk.

Spillet er et debatspil, som udspiller sig i et fiktivt, men virkelighedsnært univers. Gennem film, nyhedsklip, artikler, personaer, afstemningsmoduler og debatdueller introduceres eleverne løbende for ny viden, som de skal bruge til at debattere dilemmaer om blandt andet overvågning og fake news.

Spillet indeholder desuden en tilbagevendende konkurrence om at skabe de bedste forslag til fremtidens samfund, formuleret som videobårne grundlovstaler til Grundlovsdag.