Fire unge skolepiger snakker sammen

Flere materialer

Her kan du finde øvrige materialer der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab.

De øvrige materialer består af

Begge samlinger er dynamiske og vi tilføjer gerne relevante materialer og dialogredskaber løbende. Hvis du har tilføjelser til samlingerne kan du skrive til demokratiunderudvikling@uvm.dk.

Forskerartikler

Artiklerne er skrevet direkte til kampagnen Demokrati under udvikling. Artiklerne giver et indblik i baggrunden for kampagnen og en uddybning af de demokratiske grundprincipper, som ligger til grund for arbejdet med demokrati.

Artikeloversigt

Artikel 3 og 4 kan læses hver for sig, men også i sammenhæng.

Artikel 5, 6, 7 og 8 kan læses hver for sig, men også i sammenhæng.

 1. ”Børn og unges deltagelse i samfundets fællesskaber” af Maria Bruselius Jensen, lektor. P.hd., Center for Ungdomsforskning.
  Understøtter den overordnede lærervejlednings beskrivelse af, hvorfor det er vigtigt at arbejde med børn og unges demokratiske handlekompetencer og hvad det er, der i disse år, gør det vigtigt at ”uddanne” de unge i fællesskab, demokrati og medborgerskab.
 2. ”Demokratiske principper for samtalen og fælleskabet” af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet.
  Baggrund og uddybning af fællesskabets betydning for den enkelte og for demokratiet, herunder hvordan samtalen er en væsentlig del af fællesskaber.
 3. ”Dannelse, dannelsestænkning og demokrati” af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet.
  Beskrivelse af tænkningen bag demokratisk dannelse i uddannelsessystemet.
 4. ”Dannelsesidealer og deres historiske rødder” af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet.
  Den historiske baggrund for demokratisk dannelse i uddannelsessystemet.
 5. ”Borger- og frihedsrettigheder – en introduktion” af Antje Gimmler, professor og forskningsleder ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet.
  Artiklen giver en kort introduktion til de borgerrettigheder, som gælder i Danmark og de fleste vestlige demokratiske retsstater. Man kan opdele dem i tre kategorier: beskyttelsesrettigheder, ejendoms- og markedsrettigheder samt frihedsrettigheder.
 6. ”Demokratibegrebets udvikling og grundprincipper” af Antje Gimmler, professor og forskningsleder ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet.
  Nedslagspunkter indeholdende de væsentlige dimensioner af demokratibegrebet, som også gælder for Danmark.
 7. ”Demokrati – Velfærdsstat og offentlighed” af Antje Gimmler, professor og forskningsleder ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet.
  Beskriver velfærdsstatens og offentlighedens betydning og indflydelse på den demokratiske udvikling og forståelse i Danmark.
 8. ”Medborgernes rolle i demokratiet” af Antje Gimmler, professor og forskningsleder ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet.
  Beskriver den grundlæggende forskel mellem den liberale og den republikanske demokratimodel set i forhold til medborgernes rolle.

Materialesamling

Materialesamlingen er et inspirationskatalog til ledere og undervisere. Materialesamlingen opsamler en del af de øvrige initiativer, der retter sig mod arbejdet fællesskab, demokrati og medborgerskab. Materialesamlingen giver et overblik over andre samlede forløb, over øvelser/opgaver og over hvor der kan søges baggrundsviden.

Der er under alle de medtagede initiativer angivet hvilke uddannelsesretninger og klassetrin, de er relevante for. Der er direkte link til, hvor man kan finde de enkelte materialer.

Dialogredskaber

Dialogredskaberne er målrettet lærere, pædagoger og undervisere. I samlingen henvises til, hvor man kan søge støtte til dialog om svære emner.